VOC Nedir?

low-voc-paint2_VOC kısaltmasının açılımı “Volatile Organic Compound” dır. Yani Uçucu Organik Bileşenler. Normal şartlar altında havaya buharlaşan uçucu organik kimyasal bileşenler. VOC’nin kaynağı özellikle boyalarda kullanılan tinerler ve bazı petrol türevi ürünlerdir. VOC çevreye özellikle toprak, yer altı suları ve hava kirliliğine neden olur. VOC’nin insan sağlığına etkisi de kapalı ortamlarda kendini gösterir. Boyanan bir iç mekanda dış mekana göre 1000 kat daha fazla VOC değeri ölçülebilir. Bu nedenledir ki VOC değeri çok düşük olan su bazlı boyalar hem sağlık hem de çevre açısından son derece önemlidir.

Avrupada VOC uygulamalası:

Avrupa Birliği 2004 yılında, 2005 de uygulamaya geçilmek üzere boya ve verniklerde VOC limitleri belirledi. Daha sonra bu limitler yeniden revize edilerek 2007-2010 aralığı ve 2010 dan sonrası için yeniden belirlendi. 2010 dan sonrası için ise limitler iyice düşürüldü. Boyaların kulanım alanlarına göre içerisinde bulunabilecek maksimum VOC içerikli ürün miktarı gr/lt cinsinden belirlenmiştir. Ülkemizde de yakın zamanda Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde uygulamaya başlanacak olan bu yasanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

 

Yandaki resimde boya veya vernik uygulamasında VOC (ucucu organik bileşenlerin) nasıl buharlaştığı gösterilmiştir. Uygulamadan sonrada tam kuruma gerçekleşene kadar buharlaşma devam eder.

Su Bazlı Boya verniklerde AB VOC Limitleri:

 

Ürün Katagorisi

VOC limit
Su Bazlı
(g/L )

İç cephe mat duvar ve tavan
(Parlaklık <25  60°)

30

İç cephe parlak duvar ve tavan
(Parlaklık >25 60°)

100

Dış Cephe mineral duvar yüzeyler

40

İç cephe/dış cephe ahşap ve metal

130

İç cephe/dış cephe vernikler

130Su bazlı boya ve vernikler için Avrupa Birliği tarafından
belirlenen VOC limitleri 2004/42/CE  2010 yılı ve sonrası için